U gebruikt een verouderde browser, Internet Explorer wordt niet meer ondersteund door Microsoft. Wij adviseren het gebruik van Google Chrome.

Ademspiertraining

Ademspiertraining effectiever door middel van serious gaming met de GroovTube

door Ruud van der Wel

Uit klinische studies blijkt dat het thuis oefenen door middel van respiratoire spiertraining (RMT) een effectieve strategie lijkt te zijn voor het verhogen van de ademhalingsspierkracht bij kinderen en adolescenten met chronische longziekte (CLD) of neuromusculaire aandoening (NMA). Daarnaast zag men tijdens deze studies een effectief verhoogde hoestkracht bij mensen met NMA. *

De resultaten van verschillende studies naar het gebruik van videogames binnen de revalidatie zijn positief. Het blijkt dat de videogames de betrokkenheid bij de fysiotherapie verbeteren. **
In een studie staat de opmerking: lage motivatie en betrokkenheid zijn obstakels bij oefeningen voor fysiotherapie”. Ik ben het helemaal eens met deze verklaring.

Ik werk als ademtherapeut bij revalidatie Rijndam. Ik geef deze therapie voornamelijk aan kinderen en jonge volwassenen met een chronische ziekte. Om de betrokkenheid en therapietrouw bij jongeren te vergroten ben ik in het jaar 1999 tijdens mijn therapiesessies begonnen met het gebruik van elektronische muziekinstrumenten. In 2008 heb ik de stichting My Breath My Music opgericht  en heb ik voor de doelgroep een nieuw blaasinstrument (de Magic Flute) mee ontwikkeld.
Voor mij was het ontwikkelen van de GroovTube en de daarbij horende Breath Controlled apps de volgende meest logische stap. Ik gebruik de GroovTube nu in de meeste van mijn therapiesessies en een aantal van mijn  cliënten gebruikt het apparaat ook thuis.

Het bijzondere aan de GroovTube is dat je kunt beginnen met heel jonge kinderen (vanaf 2 jaar oud). Al op zeer jonge leeftijd raken de kinderen zo gewend aan de ademhalingsspelletjes. Hierdoor ontwikkelen de kleintjes een goede ademhalingstechniek en is er op latere leeftijd minder weerstand voor deze vorm van therapie.
Een ander neveneffect is het onderhouden/verbeteren van de mondspieren (lipsluiting). *** Dit is zeker het geval bij kinderen met bepaalde spierziekten, zoals duchenne en myotone dystrofie.

De GroovTube is een hoogwaardig product. Je kunt het systeem heel nauwkeurig instellen. Hierdoor kunnen ook de kinderen met een zeer beperkte longcapaciteit hun oefeningen doen. Je kunt zowel op inademing als op uitademing oefenen. Daarnaast zijn er verschillende opzetmondstukken. Dit maakt de GroovTube een uitzonderlijk therapeutisch hulpmiddel. Het is met de juiste aanpassing geschikt voor iedere gebruiker. U zult dit bij geen enkel ander systeem op de markt terugvinden. Voor het oefenen thuis is er speciaal een oefenboek ontwikkeld.

Het belang van een oefenboek en digitale feedback blijkt uit een studie in Denemarken. De therapietrouw werd op individueel niveau geëvalueerd door een voor-en-na-vergelijking uit te voeren tussen twee groepen. Gedurende een onderzoeksperiode van 12 weken voerden de deelnemers twee dagelijkse sessies van 30 ademhalingen uit met een mechanisch trainingsapparaat. Ze werden willekeurig toegewezen aan een groep mensen die rapporteerden zelf hun waargenomen inspanning tijdens het oefenen en ontvingen daarnaast ook automatische feedback op internet met betrekking tot hun volgende drempelbelastingen. Daarnaast was er een groep mensen die IMT uitvoerden met 30% maximale inspiratie die geen feedback kregen.
Resultaten: De groep patiënten die zelf hun waargenomen inspanning rapporteerden, vertoonden een significant betere training
therapietrouw vergeleken met de groep patiënten die geen feedback ontvingen.
Conclusie: De therapietrouw was groter bij patiënten die zelf hun waargenomen ademhalingsinspanning rapporteerden!

U kunt hier de studie downloaden:
Adherence to home-based inspiratory muscle training in individuals with chronic obstructive pulmonary disease

*Effects of homebased respiratory muscle training in children and adolescents with chronic lung disease https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4301247/

**Video Games and Rehabilitation: Using Design Principles to Enhance Engagement in Physical Therapy https://journals.lww.com/jnpt/Fulltext/2013/12000/Video_Games_and_Rehabilitation___Using_Design.4.aspx

***The effect of lip strengthening exercises in children and adolescents with myotonic dystrophy type 1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20638139